Maak een gratis demo account aan
 Schermvoorbeelden:
Communicatie
Nieuwsbrieven

Interne communicatie
Communicatie binnen de (G)MR is belangrijk om tot een goede beeldvorming te komen over verschillende onderwerpen. MR centraal biedt de mogelijkheid om via korte lijnen met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei onderwerpen. De voordelen van deze vorm van communicatie zijn:

  • De communicatie blijft binnen de verschillende onderdelen. Zo krijgen leden van de MR alleen de reacties te zien die voor de MR bedoeld zijn. Leden van de PMR of deelraden krijgen alleen die reacties te zien die voor desbetreffende deelraden zijn bedoeld etc.
  • Alle reacties worden opgeslagen binnen het portaal en zijn dus altijd weer terug te vinden.

MR Centraal geeft standaard een aantal keuzemogelijkheden waarmee kan worden aangegeven wie toegang heeft tot welke informatie (autorisatie niveaus). Voorbeelden hiervan zijn:

  • Communicatie tussen voorzitter en secretaris.
  • Communicatie tussen de PMR of deelraden.
  • Communicatie met directie.

Externe communicatie
Een zeer krachtig onderdeel van dit portaal is dat het heel eenvoudig is gemaakt om uw achterban te bereiken. Zo is het mogelijk nieuwsbrieven te ontwerpen en te versturen naar leden van de MR en ouders van leerlingen. U heeft volledig zelf in de hand hoe deze nieuwsbrieven eruit zien en wanneer u ze wilt versturen. Het logo van uw school wordt automatisch toegevoegd. Bekijk het schermvoorbeeld.

Een andere mogelijkheid om te communiceren met uw achterban is het plaatsen van openbare MR documenten. De secretaris heeft de mogelijkheid een aantal door hem of haar geselecteerde documenten openbaar te plaatsen. De ouders en leerlingen kunnen zo geïnformeerd worden over de MR aktiviteiten. De documenten worden in een pagina geplaatst die geen visuele relatie heeft met MR Centraal maar wel het logo van uw school bevat.


Vragen? Stuur een e-mail naar info@team-share.nl.