Maak een gratis demo account aan

Voor gebruikers van het portaal is het mogelijk om een cursus te volgen. Het gebruik van de meeste functies van MR Centraal spreken voor zichzelf. Wilt u echter meteen alle 'ins en outs' leren samen met uw eigen (G)MR team, dan is deze cursus iets voor u en uw mede mr-leden.

Opzet
De cursus wordt gegeven op een door u gewenste locatie, bijvoorbeeld uw eigen school. Beschikt uw school over een lokaal met een aantal internet PC's (minimaal 1 PC voor 2 leden), dan is het al mogelijk. U werkt zo in uw eigen vertrouwde omgeving. Bij voorkeur wordt de cursus in de avonduren gegeven maar kan ook, indien gewenst, overdag. De insteek van de cursus is 'hands-on!'. Wat zoveel betekent als: zoveel mogelijk aan de slag met het portaal.

Inhoud
Tijdens de cursus komen de volgende onderwepen aan bod (afhankelijk van de beschikbare tijd of wensen kan dit variëren):

 • Uitleg van de docent over beginselen van MR Centraal
 • Rollen en leden(beheer)
 • Jaarplanning
 • Inrichten en gebruik maken van agenda's
 • Werken met folders
 • Inrichten en gebruik maken van documenten en notulen
 • Koppelen van documenten aan agenda's
 • Maken van nieuwsbrieven
 • Versturen van nieuwsbrieven naar de achterban
 • Communicatiemogelijkheden met de MR-leden

Voor elke rol binnen de MR wordt evenveel aandacht geschonken. Tenslotte wordt er in het kort nog aandacht besteed aan:
 • Backups
 • Toekomstige ontwikkelingen van het portaal
 • Support

 

Duur
De cursus wordt in één avond gegeven en duurt ongeveer 1 à 2 uur. Het is gewenst dat de gehele MR aanwezig is tijdens de cursus. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan de cursus over twee avonden verspreid worden waarbij voor beide avonden het volledige bedrag betaald dient te worden.

Kosten

Kosten per GMR of MR Reiskosten
Cursus 250 euro 30 cent per kilometer
bedragen zijn exclusief BTW


Vragen? Stuur een e-mail naar info@team-share.nl.