Maak een gratis demo account aan


Met MR Centraal is het mogelijk om een relatie te leggen tussen de GMR en de aangesloten MR-en. Op deze manier is het mogelijk om GMR documenten beschikbaar te stellen in de MR portalen. Deze documenten kunnen door de MR geagendeerd worden.


Vragen? Stuur een e-mail naar info@team-share.nl.